Haugen Psykologtjenste og Coaching

Author Archive

Ta kontakt igjen

Har du sendt meg melding i talepostkassen eller på sms i dagene før 28.09.22 – vennligst ta kontakt på nytt – da meldinger har gått tapt pga av stjålet telefon.

Individualtimer 1-1

Timeavtaler går som vanlig. Det er ingen problemer med å holde avstand på 1-3 meter.

Ventetid

For tiden kort ventetid.

Kurs arrangeres imidlertid fortløpende, så her er det kort ventetid (se kursoversikten).

Stressmestringskurs / Hvordan ta tilbake kontrollen i livet?

OSLO
Kurs med oppstart tirsdag xx 2021 kl. 17.00-19.45
(Nye kurs settes opp etter koronakrisen)
Datoer: xx

Erfaringsmessig har disse kursene vært fulltegnet i lang tid før oppstart, så det kan være lurt å være tidlig ute med påmelding

NESBYEN
Kurs med oppstart mandag xx 2021 kl. 09.00-11.45
Datoer: xx

Avdeling Hallingdal, Nesbyen

Avdeling Hallingdal har adresse Vassfarvegen 170, 3540 Nesbyen.

Individualtimer for alle typer psykiske utfordringer samt veiledning og coaching.

Kurs for å forebygge/hente seg inn etter stress og overbelasning settes opp fortløpende – se kursoversikten.

Om meg

Jeg er utdannet ved Universitetet i Oslo og er spesialist i klinisk voksenpsykologi. 18 års erfaring bl.a. fra poliklinikk med hovedvekt på alvorlige sinnslidelser, akuttpost på sykehus og selvstendig praksis. Jeg har også erfaring med krisehåndtering etter alvorlige hendelser, samt angst- og depresjonsmestring. Terapeutisk arbeid drives både individuelt og for par.

Jeg har i flere år undervist og veiledet ulike yrkesgrupper i helsevesen og barnevern, samt gitt råd og veiledning til pårørende til mennesker med alvorlige psykiske lidelser som f.eks schizofreni og bipolar lidelse (manisk-depressive). Jeg driver også kurs innen næringsliv og helsevesen om hvordan man kan oppdage psykiske lidelser og hvordan man kan gi god hjelp til kolleger eller familiemedlemmer uten å være profesjonell.

I tillegg til psykologutdannelsen har jeg 3-årig økonomisk utdannelse, samt at jeg har tatt en rekke fag innen økonomi og ledelse ved BI.

Jeg har jobbet 10 år som leder i store organsasjoner, og har god kompetanse på omstillinger og nedbemanning, spesielt vedr. psykiske reaksjoner hos de som blir berørt.

Omfattende ledererfaring kombinert med praktisk psykologisk kunnskap gjør at jeg tilbyr coaching, kurs og undervisning om psykologiske temaer spesielt rettet mot ledere. Dette gjør deg som leder tryggere når du står overfor utfordringer mht kommunikasjon  og samarbeid med dine underordnede, og dette gjør deg i stand til å gripe inn med forebyggende tiltak mht psykiske lidelser og stress. Resultatet blir lavere sykefravær og færre konflikter.

De siste 12 årene har jeg drevet kurs for å forebygge stress og utbrenthet. Kursdeltakerne lærer også verktøy for å hente seg inn raskest mulig dersom man allerede har møtt veggen. Stress og utbrenthet/utladning er ofte et resultat av belastninger både på jobb og i privatliv. Kursene passer både for den som er sykmeldt og for den som står i fare for å bli sykmeldt. Kursene gjennomføres i grupper med begrenset deltakerantall (inntil 10 deltakere) eller som hel- eller halvdagsseminarer rettet mot bedrifter.

Priser

Kontonr: 2351.76.73501

Timepris: kr 1.450,- (en terapitime varer 45 min).

Avmeldigsfrist: 48 timer

Kurspris:
– Stressmestring/hvordan ta tilbake kontrollen i eget liv – kr 3.900.
Betaling senest 14 dager før kursstart som endelig bekreftelse på deltakelse.

Haugen Psykologtjeneste og Coaching har betalingsterminal.

Haugen Psykologtjeneste og Coaching drives uten driftstilskudd og refusjonsordninger fra det offentlige.

Det er ingen kopling mot offentlige journalsystemer.

Fobier

Ettersom jeg i all beskjedenhet har ekstremt gode resultater med behandling av fobier, synes jeg det er like greit å gi prisgaranti på behandling av fobier mot edderkopper, slanger, hunder, trange rom, tunneler og høyder. Sett av en kveld og du er kvitt fobien ellers koster det deg ikke noe. Garantien gjelder alle dyrefobier så sant jeg er i stand til å skaffe dyret. Prisgaranti gjelder ikke barn.

Når det gjelder sosial fobi og flyskrekk så vil dette gå over mer enn en kveld.

Ny e-post: psykohaugen@gmail.com

Kontakt

Haugen Psykologtjeneste og Coaching AS avdeling Oslo ligger på Frysja – 300 meter nedenfor Teknisk Museum.

Adressen er Kjelsåsveien 160B, 5. etasje.

Du blir hentet på venterommet dersom ikke annet er avtalt.

Postadresse:
Haugen Psykologtjeneste og Coaching AS
Kjelsåsveien 160B
0491 Oslo