Haugen Psykologtjenste og Coaching

Nyheter

Ny timepris Oslo fra 01.01.2023

Den nye timeprisen i Oslo ble satt opp til kr 1.650 pr time fra nyttår.

Priser

Kontonr: 2351.76.73501

Timepris Nesbyen pr.01.01.23: kr 1.450,- (en terapitime varer 45 min).

Timepris Oslo pr. 01.01.23: kr 1.650,- (en terapitime varer 45 min).

Avmeldigsfrist: 48 timer uansett årsak

Kurspris:
– Stressmestring/hvordan ta tilbake kontrollen i eget liv – kr 3.900.
Betaling senest 14 dager før kursstart som endelig bekreftelse på deltakelse.

Haugen Psykologtjeneste og Coaching har betalingsterminal.

Haugen Psykologtjeneste og Coaching drives uten driftstilskudd og refusjonsordninger fra det offentlige.

Det er ingen kopling mot offentlige journalsystemer.

Avdeling Hallingdal, Nesbyen

Avdeling Hallingdal har adresse Vassfarvegen 170, 3540 Nesbyen.

Individualtimer for alle typer psykiske utfordringer samt veiledning og coaching.

Kurs for å forebygge/hente seg inn etter stress og overbelasning settes opp fortløpende – se kursoversikten.

Stressmestringskurs / Hvordan ta tilbake kontrollen i livet?

OSLO/NESBYEN
Stressmestringskursene kjøres for tiden kun internt for bedrifter.

Ny e-post: psykohaugen@gmail.com