Haugen Psykologtjenste og Coaching

Nyheter

Om meg

Jeg er utdannet ved Universitetet i Oslo og er spesialist i klinisk voksenpsykologi. 18 års erfaring bl.a. fra poliklinikk med hovedvekt på alvorlige sinnslidelser, akuttpost på sykehus og selvstendig praksis. Jeg har også erfaring med krisehåndtering etter alvorlige hendelser, samt angst- og depresjonsmestring. Terapeutisk arbeid drives både individuelt og for par.

Jeg har i flere år undervist og veiledet ulike yrkesgrupper i helsevesen og barnevern, samt gitt råd og veiledning til pårørende til mennesker med alvorlige psykiske lidelser som f.eks schizofreni og bipolar lidelse (manisk-depressive). Jeg driver også kurs innen næringsliv og helsevesen om hvordan man kan oppdage psykiske lidelser og hvordan man kan gi god hjelp til kolleger eller familiemedlemmer uten å være profesjonell.

I tillegg til psykologutdannelsen har jeg 3-årig økonomisk utdannelse, samt at jeg har tatt en rekke fag innen økonomi og ledelse ved BI.

Jeg har jobbet 10 år som leder i store organsasjoner, og har god kompetanse på omstillinger og nedbemanning, spesielt vedr. psykiske reaksjoner hos de som blir berørt.

Omfattende ledererfaring kombinert med praktisk psykologisk kunnskap gjør at jeg tilbyr coaching, kurs og undervisning om psykologiske temaer spesielt rettet mot ledere. Dette gjør deg som leder tryggere når du står overfor utfordringer mht kommunikasjon  og samarbeid med dine underordnede, og dette gjør deg i stand til å gripe inn med forebyggende tiltak mht psykiske lidelser og stress. Resultatet blir lavere sykefravær og færre konflikter.

De siste 12 årene har jeg drevet kurs for å forebygge stress og utbrenthet. Kursdeltakerne lærer også verktøy for å hente seg inn raskest mulig dersom man allerede har møtt veggen. Stress og utbrenthet/utladning er ofte et resultat av belastninger både på jobb og i privatliv. Kursene passer både for den som er sykmeldt og for den som står i fare for å bli sykmeldt. Kursene gjennomføres i grupper med begrenset deltakerantall (inntil 10 deltakere) eller som hel- eller halvdagsseminarer rettet mot bedrifter.

Priser

Kontonr: 2351.76.73501

Timepris: kr 1.450,- (en terapitime varer 45 min).

Avmeldigsfrist: 48 timer

Kurspris:
– Stressmestring/hvordan ta tilbake kontrollen i eget liv – kr 3.900.
Betaling senest 14 dager før kursstart som endelig bekreftelse på deltakelse.

Haugen Psykologtjeneste og Coaching har betalingsterminal.

Haugen Psykologtjeneste og Coaching drives uten driftstilskudd og refusjonsordninger fra det offentlige.

Det er ingen kopling mot offentlige journalsystemer.

Fobier

Ettersom jeg i all beskjedenhet har ekstremt gode resultater med behandling av fobier, synes jeg det er like greit å gi prisgaranti på behandling av fobier mot edderkopper, slanger, hunder, trange rom, tunneler og høyder. Sett av en kveld og du er kvitt fobien ellers koster det deg ikke noe. Garantien gjelder alle dyrefobier så sant jeg er i stand til å skaffe dyret. Prisgaranti gjelder ikke barn.

Når det gjelder sosial fobi og flyskrekk så vil dette gå over mer enn en kveld.

Kontakt

Haugen Psykologtjeneste og Coaching AS avdeling Oslo ligger på Frysja – 300 meter nedenfor Teknisk Museum.

Adressen er Kjelsåsveien 160B, 5. etasje.

Du blir hentet på venterommet dersom ikke annet er avtalt.

Postadresse:
Haugen Psykologtjeneste og Coaching AS
Kjelsåsveien 160B
0491 Oslo

Coaching

Psykologisk coaching tilbys til ledere på alle nivåer.

Coaching tilbys også til privatpersoner som ønsker å lære metoder for å ta de rette valg i livet, til personlig vekst og til å utnytte egne ressurser fullt ut. Dette er et tilbud til deg som ønsker profesjonell hjelp til endringer i livet, uten at det er snakk om psykisk lidelse, diagnose eller terapi.

Er du i tvil om alvorlighetsgraden av det du sliter med, for eksempel om det kan være snakk om en diagnose, så får du selvsagt kvalifisert hjelp til å avgjøre dette.

Terapi

Samtaleterapi individuelt og for par.

Håndtering familiekonflikter.

Terapeutiske retninger er først og fremst korttidsdynamisk terapi og kognitiv terapi.

Angst- og depresjonsbehandling.

Krisehåndtering  og debriefing etter alvorlige hendelser.

Hvordan hente deg inn raskest mulig ved utbrenthet.

Forebygging stress- og utbrenthet.

Kurs/Seminarier

Hvordan forebygge stress og utbrenthet?
Hvordan ta tilbake kontrollen i eget liv?

Tegn på stress, overbelastning eller utbrenthet kan være:
– Konsentrasjonsvansker, hukommelsesproblemer
– Søvnproblemer, trøtthet/utmattelse – selv etter hvile
– Muskelsmerter, hodepine, mage-/tarmproblemer
– Ustabil følelsesmessig, uvanlig irritabel, gråter ”uten grunn”
– Gleden har blitt borte, trist/nedstemt, angstsymptomer, depresjonssymptomer

Haugen Psykologtjeneste og Coaching starter forløpende kurs om teknikker for å mestre og forebygge stress/utbrenthet/overbelastning. Kursene har fått svært god tilbakemelding fra tidligere deltakere, og har blitt et vendepunkt for mange mht grensesetting og evne til å ta tilbake kontrollen over eget liv. Kurset er praktisk rettet med mange konkrete eksempler. Psykologiske temaer er forklart på en lettfattelig måte, og det kreves ingen forkunnskaper. Du lærer hvilke psykologiske mekanismer som hindrer deg i å sette grenser, og du lærer å ta vare på deg selv da dette er en forutsetning for å kunne ha noe å gi til andre. Kurset handler i liten grad om pusteteknikk, avspenningsøvelser og mindfulness.
Kurset kan også beskrives som et livsmestringskurs der du lærer om psykologiske sammenhenger mellom belastende livshendelser og følelsesmessige reaksjoner. De fleste psykiske problemer og lidelser skyldes manglende evne til å håndtere vanskelige følelser. Dette skyldes ofte at summen av belastninger har blitt for stor, eller ved at deltakerne har opplevd større eller mindre kriser som ikke er bearbeidet riktig. Vi går inn i den psykologiske kunnskapen som ligger til grunn for håndtering av følelser. Kunnskapen er hentet fra korttidsdynamisk terapi og kognitiv/metakognitiv terapi samt kurslederens erfaring gjennom mange år som klinisk psykolog og som leder i næringslivet.

Kurset passer både for deg som er sykmeldt og for deg som ønsker å forebygge sykmelding på grunn av overbelastning. Samtale pr. telefon i forkant for å sikre at du får maks utbytte av kurset.

Kursform
12 timers kurs over 4 ganger. Undervisning med utgangspunkt i virksomme faktorer hentet fra individualterapi gjennom mange år, veiledning/kursvirksomhet og erfaring som leder. I tillegg gis deltakerne muligheten til å dele sine erfaringer dersom de ønsker det. Deltakerne forventes ikke å fortelle om sin barndom eller traumatiske hendelser i livet. Begrenset deltakerantall pr. gruppe (max 10 deltakere). Lukket gruppe, dvs deltakerne følger hverandre gjennom hele kurset. Taushetsplikt.

Kursinnhold er bl.a.:
– Hvordan sette grenser i jobb og privatliv – uten å få dårlig samvittighet?
– Bruker du hele ditt følelsesmessige register?
– Sammenhengen mellom stressrelaterte lidelser og depresjon/angst/kroppslige symptomer
– Varselsymptomer på stress og utbrenthet samt konkrete forebyggende tiltak
– Håndtering av søvnproblemer
– Håndtering av akuttfasen dersom du allerede er nede for telling

Tidspunkter:
Se forsiden

Sted: Kjelsåsveien 160 B, 0491 Oslo, ca 300 meter nedenfor Teknisk Museum

Pris: kr 3.900 som betales senest 14 dager før kursstart som endelig bekreftelse på din påmelding.

Begrenset deltakerantall (vanligvis 10 deltakere).

Påmelding etter kartleggingssamtale pr. telefon for å sikre at kurset dekker ditt behov.

Ingen forkunnskaper er nødvendig.

Kurs og seminarer for næringsliv:

Hvordan forebygge stress og utbrenthet?
– Hvordan oppdage psykiske lidelser hos kolleger?
– Hvordan hjelpe kolleger som sliter psykisk?
– Konflikthåndtering
– Kommunikasjon
– Minimumskunnskap om psykiske problemer og lidelser for ledere

Kurs/seminarer kan gjennomføres som hel- eller halvdagsseminar, eller over 4 ganger a 3 timer.