Haugen Psykologtjenste og Coaching

Kontakt

Haugen Psykologtjeneste og Coaching AS avdeling Oslo ligger på Frysja – 300 meter nedenfor Teknisk Museum.

Adressen er Kjelsåsveien 160B, 5. etasje.

Du blir hentet på venterommet dersom ikke annet er avtalt.

Postadresse:
Haugen Psykologtjeneste og Coaching AS
Kjelsåsveien 160B
0491 Oslo