Haugen Psykologtjenste og Coaching

Kurs/Seminarier

Hvordan forebygge stress og utbrenthet?
Hvordan ta tilbake kontrollen i eget liv?

Tegn på stress, overbelastning eller utbrenthet kan være:
– Konsentrasjonsvansker, hukommelsesproblemer
– Søvnproblemer, trøtthet/utmattelse – selv etter hvile
– Muskelsmerter, hodepine, mage-/tarmproblemer
– Ustabil følelsesmessig, uvanlig irritabel, gråter ”uten grunn”
– Gleden har blitt borte, trist/nedstemt, angstsymptomer, depresjonssymptomer

Haugen Psykologtjeneste og Coaching starter forløpende kurs om teknikker for å mestre og forebygge stress/utbrenthet/overbelastning. Kursene har fått svært god tilbakemelding fra tidligere deltakere, og har blitt et vendepunkt for mange mht grensesetting og evne til å ta tilbake kontrollen over eget liv. Kurset er praktisk rettet med mange konkrete eksempler. Psykologiske temaer er forklart på en lettfattelig måte, og det kreves ingen forkunnskaper. Du lærer hvilke psykologiske mekanismer som hindrer deg i å sette grenser, og du lærer å ta vare på deg selv da dette er en forutsetning for å kunne ha noe å gi til andre. Kurset handler i liten grad om pusteteknikk, avspenningsøvelser og mindfulness.
Kurset kan også beskrives som et livsmestringskurs der du lærer om psykologiske sammenhenger mellom belastende livshendelser og følelsesmessige reaksjoner. De fleste psykiske problemer og lidelser skyldes manglende evne til å håndtere vanskelige følelser. Dette skyldes ofte at summen av belastninger har blitt for stor, eller ved at deltakerne har opplevd større eller mindre kriser som ikke er bearbeidet riktig. Vi går inn i den psykologiske kunnskapen som ligger til grunn for håndtering av følelser. Kunnskapen er hentet fra korttidsdynamisk terapi og kognitiv/metakognitiv terapi samt kurslederens erfaring gjennom mange år som klinisk psykolog og som leder i næringslivet.

Kurset passer både for deg som er sykmeldt og for deg som ønsker å forebygge sykmelding på grunn av overbelastning. Samtale pr. telefon i forkant for å sikre at du får maks utbytte av kurset.

Kursform
12 timers kurs over 4 ganger. Undervisning med utgangspunkt i virksomme faktorer hentet fra individualterapi gjennom mange år, veiledning/kursvirksomhet og erfaring som leder. I tillegg gis deltakerne muligheten til å dele sine erfaringer dersom de ønsker det. Deltakerne forventes ikke å fortelle om sin barndom eller traumatiske hendelser i livet. Begrenset deltakerantall pr. gruppe (max 10 deltakere). Lukket gruppe, dvs deltakerne følger hverandre gjennom hele kurset. Taushetsplikt.

Kursinnhold er bl.a.:
– Hvordan sette grenser i jobb og privatliv – uten å få dårlig samvittighet?
– Bruker du hele ditt følelsesmessige register?
– Sammenhengen mellom stressrelaterte lidelser og depresjon/angst/kroppslige symptomer
– Varselsymptomer på stress og utbrenthet samt konkrete forebyggende tiltak
– Håndtering av søvnproblemer
– Håndtering av akuttfasen dersom du allerede er nede for telling

Tidspunkter:
Se forsiden

Sted: Kjelsåsveien 160 B, 0491 Oslo, ca 300 meter nedenfor Teknisk Museum

Pris: kr 3.900 som betales senest 14 dager før kursstart som endelig bekreftelse på din påmelding.

Begrenset deltakerantall (vanligvis 10 deltakere).

Påmelding etter kartleggingssamtale pr. telefon for å sikre at kurset dekker ditt behov.

Ingen forkunnskaper er nødvendig.

Kurs og seminarer for næringsliv:

Hvordan forebygge stress og utbrenthet?
– Hvordan oppdage psykiske lidelser hos kolleger?
– Hvordan hjelpe kolleger som sliter psykisk?
– Konflikthåndtering
– Kommunikasjon
– Minimumskunnskap om psykiske problemer og lidelser for ledere

Kurs/seminarer kan gjennomføres som hel- eller halvdagsseminar, eller over 4 ganger a 3 timer.