Haugen Psykologtjenste og Coaching

Ny timepris Oslo fra 01.01.2023

Den nye timeprisen i Oslo ble satt opp til kr 1.650 pr time fra nyttår.