Haugen Psykologtjenste og Coaching

Om meg

Jeg er utdannet ved Universitetet i Oslo og er spesialist i klinisk voksenpsykologi. 18 års erfaring bl.a. fra poliklinikk med hovedvekt på alvorlige sinnslidelser, akuttpost på sykehus og selvstendig praksis. Jeg har også erfaring med krisehåndtering etter alvorlige hendelser, samt angst- og depresjonsmestring. Terapeutisk arbeid drives både individuelt og for par.

Jeg har i flere år undervist og veiledet ulike yrkesgrupper i helsevesen og barnevern, samt gitt råd og veiledning til pårørende til mennesker med alvorlige psykiske lidelser som f.eks schizofreni og bipolar lidelse (manisk-depressive). Jeg driver også kurs innen næringsliv og helsevesen om hvordan man kan oppdage psykiske lidelser og hvordan man kan gi god hjelp til kolleger eller familiemedlemmer uten å være profesjonell.

I tillegg til psykologutdannelsen har jeg 3-årig økonomisk utdannelse, samt at jeg har tatt en rekke fag innen økonomi og ledelse ved BI.

Jeg har jobbet 10 år som leder i store organsasjoner, og har god kompetanse på omstillinger og nedbemanning, spesielt vedr. psykiske reaksjoner hos de som blir berørt.

Omfattende ledererfaring kombinert med praktisk psykologisk kunnskap gjør at jeg tilbyr coaching, kurs og undervisning om psykologiske temaer spesielt rettet mot ledere. Dette gjør deg som leder tryggere når du står overfor utfordringer mht kommunikasjon  og samarbeid med dine underordnede, og dette gjør deg i stand til å gripe inn med forebyggende tiltak mht psykiske lidelser og stress. Resultatet blir lavere sykefravær og færre konflikter.

De siste 12 årene har jeg drevet kurs for å forebygge stress og utbrenthet. Kursdeltakerne lærer også verktøy for å hente seg inn raskest mulig dersom man allerede har møtt veggen. Stress og utbrenthet/utladning er ofte et resultat av belastninger både på jobb og i privatliv. Kursene passer både for den som er sykmeldt og for den som står i fare for å bli sykmeldt. Kursene gjennomføres i grupper med begrenset deltakerantall (inntil 10 deltakere) eller som hel- eller halvdagsseminarer rettet mot bedrifter.