Haugen Psykologtjenste og Coaching

Priser

Kontonr: 2351.76.73501

Timepris: kr 1.450,- (en terapitime varer 45 min).

Avmeldigsfrist: 48 timer

Kurspris:
– Stressmestring/hvordan ta tilbake kontrollen i eget liv – kr 3.900.
Betaling senest 14 dager før kursstart som endelig bekreftelse på deltakelse.

Haugen Psykologtjeneste og Coaching har betalingsterminal.

Haugen Psykologtjeneste og Coaching drives uten driftstilskudd og refusjonsordninger fra det offentlige.

Det er ingen kopling mot offentlige journalsystemer.