Haugen Psykologtjenste og Coaching

Terapi

Samtaleterapi individuelt og for par.

Håndtering familiekonflikter.

Terapeutiske retninger er først og fremst korttidsdynamisk terapi og kognitiv terapi.

Angst- og depresjonsbehandling.

Krisehåndtering  og debriefing etter alvorlige hendelser.

Hvordan hente deg inn raskest mulig ved utbrenthet.

Forebygging stress- og utbrenthet.