Haugen Psykologtjenste og Coaching

Ventetid

For tiden kort ventetid.

Kurs arrangeres imidlertid fortløpende, så her er det kort ventetid (se kursoversikten).